Projektování

Projektování ve výstavbě:

> zastavovací a objemové studie
> vizualizace objektů a staveb
> zadání staveb
> projekty stavebních objektů
> projekty inženýrských sítí
> dokumentace skutečného stavu
> digitální pasportizace staveb a stavební dokumentace
> poradenská činnost

Geodetické práce:

> digitální geodetické zaměřování
> vytyčování staveb
> vyhledávání podzemních inženýrských sítí
> tvorba tématických map

Inženýrská činnost:

> zajištění územního rozhodnutí
> zajištění stavebního povolení

Projektování elektrických zařízení:

> silnoproudé rozvody
> slaboproudé rozvody vč. místních tel. sítí

Univerzální Projektová Obchodní a Stavební Společnost

UPOSS, spol. s r. o.
Uherskobrodská 962
763 26  Luhačovice
Česká republika

IČO: 42340918  DIČ: CZ42340918

web: https://www.uposs.cz